Zpět na přehled služeb

Šedý zákal (KATARAKTA)

Oční čočka se během života mění. Nejdříve tuhne její jádro, tím čočka pomalu ztrácí své akomodační schopnosti. S postupujícím věkem se také pomalu horší průhlednost čočky a čočka přestává být čirá. Pacient se dívá „jakoby přes zamlžené sklo“, vidí neostře zejména do dálky, mění se jeho vnímání barev. Často si stěžuje, že vidí hůře na televizi a při řízení, především za šera a v noci. Zkalení čočky nazýváme šedý zákal neboli katarakta.
Někteří pacienti mohou mít kataraktu i jako následek po úraze nebo jako komplikaci při dlouhodobém užívání určitých léků (např. kortikoidů), působením toxických látek, známa je katarakta sklářská (při prohlížení taveniny ve sklářských pecích bez ochranných brýlí) a další. U dětí se vyskytuje i katarakta vrozená, jako následek poruchy embryonálního vývoje, ale to je zcela speciální kategorie.
V dnešní době není nutné čekat jako kdysi, až takzvaně zákal „uzraje“. Kataraktu je možné operovat kdykoliv, jestliže pacient je její existencí omezen v osobním či profesním životě.
Zákrok se dnes provádí ambulantně, k umrtvení oka postačí silné anestezující kapky. Při operaci vyjme chirurg z oka zkalenou čočku a do jejího původního pouzdra vloží čočku umělou. Je možné zvolit i čočku, která vyřeší pacientovy další potíže, jako jsou refrakční vady a dokonce i presbyopie.
Naše ordinace spolupracuje se špičkovými chirurgickými pracovišti www.homolka.cz, www.refrakcnicentrum.cz, www.gemini.cz, www.uvn.cz, www.ocp.cz, www.lexum.cz

Existují desítky typů nitroočních čoček, některé vypadají například takhle: