Zpět na přehled služeb

Program preventivních vyšetření 

Pro zaměstnance s vysokou zrakovou zátěží, např. při celodenní práci s PC nebo podobným zařízením. Komplexní vyšetření doporučujeme jedenkrát ročně, u mladších zaměstnanců, kteří jsou bez potíží a dalších rizikových faktorů (diabetes, vysoký krevní tlak, závažné oční onemocnění v rodině), jednou za dva roky. 
Zahrnuje podle potřeby:
• Pečlivou úpravu refrakční vady brýlemi, změřenou objektivně počítačovým refraktometrem.
• Přesné binokulární dokorigování pomocí projekce polarizovaných nebo dvoubarevných testů.
• Dle potřeby zkouška brýlí na danou pracovní vzdálenost, popř. doporučení progresivních (multifokálních) skel nebo dvouohniskových pracovních brýlí (tzv. bussines glass).
• Screeningové vyšetření latentní nervosvalové dysbalance s využitím vhodných projekčních testů.
• Doporučení případné korekce kontaktními čočkami, a to včetně současné korekce vidění do dálky i na blízko (multifokální čočky, metoda monovision).
• Změření nitroočního tlaku počítačovým bezkontaktním tonometrem. Tento způsob je velmi rychlý, šetrný, bez dotyku rohovky a tedy bez rizika přenosu infekce.
• Vyšetření celého rozsahu zorného pole počítačovým perimetrem. Perimetr testuje nejen, zda pacient v daném místě zorného pole vidí či nevidí, ale pro každý vyšetřovaný bod zjišťuje prahovou citlivost, tj. nejslabší světelný podnět, který ještě pacient rozezná. Výsledek lze porovnat se starým vyšetřením i s příslušným věkovým standardem. Zobrazení zorného pole je velmi názorné i pro pacienty. Změny, zachycené takovým vyšetřením, mohou být natolik nepatrné, že si je sám pacient neuvědomuje, dokud nedojde k jejich výrazné progresi. V řadě případů je možné předejít nevratným ztrátám zraku. Toto vyšetření může být důležité i při častých bolestech hlavy nejasného původu a jiných neurologických potížích, protože názorně ukáže, není-li průběh jednoho nebo obou zrakových nervů v centrálním nervovém systému poškozen patologickým procesem (nádor, některé cévní problémy, demyelinizační onemocnění, úraz apod.).
• Vyšetření očního pozadí. Jde o zjištění stavu cév, očního nervu, sítnice a optických médií oka. Zde je velmi vhodná spolupráce s obvodním, resp. podnikovým lékařem, zejména u diabetiků, pacientů s hypertenzí, cévně či neurologicky nemocných, popř. se systémovými chorobami (u těchto pacientů je třeba režim kontrol upravit individuálně, zhruba po 6-12 měsících, při komplikacích i častěji, tato vyšetření patří už do dispenzarizačních programů).
• Tomografické vyšetření zrakového nervu přístrojem HRT III. Toto je v současné době zřejmě vůbec nejlepší prevence glaukomu, případně sledováni průběhu glaukomu již prokázaného. Klasické metody, jako měření očního tlaku a vyšetření zorného pole perimetrem, jsou mnohdy při prevenci i při léčbě nedostačující. (nové okno-HRT III)
• Změření tloušťky rohovky ultrazvukem (tzv. pachymetrie). Tloušťka rohovky ovlivňuje výši naměřeného nitroočního tlaku. Je-li rohovka významně silnější nebo naopak tenčí, je nutné podle určitých pravidel přepočítat naměřený oční tlak.
• Ultrazvukové vyšetření očního bulbu – především k diagnostice sklivce, odchlípení sítnice, k vyloučení či potvrzení očních nádorů a případně expanzívních procesů v orbitě.
Zaměstnavatelé si mohou smluvně objednat preventivní vyšetření například pro své zaměstnance, a to v rozsahu, který lze upravit podle potřeb zaměstnavatele. V současné době provádíme smluvní preventivní vyšetření například pro zaměstnance některých velkých bank, orgánů státní správy, laserových pracovišť a softwarových firem.
V ordinaci nelze platit platebními kartami, pouze hotově nebo převodem na účet.