Zpět na přehled služeb

Převrat v diagnostice a sledování glaukomu - HRT III

Klasické vyšetřovací metody, jako je měření nitroočního tlaku a vyšetření zorného pole, jsou mnohdy při diagnóze a léčbě glaukomu (zeleného zákalu) nedostatečné.

Přístroj HRT III (Heidelberg Retinal Tomograph III neboli Heidelberský retinální tomograf – viz také www.heidelbergengineering.com/international/products/hrt-glaucoma/ - video č.2) znamená převrat v prevenci, diagnostice a sledování glaukomu.
HRT je (podobně jako například CT mozku nebo jiného orgánu) lékařská zobrazovací metoda spojená s počítačovou analýzou vyšetřované oblasti - v tomto případě jde o zrakový nerv. Toto vyšetření organismus pacienta nezatěžuje gama zářením, protože znázornění řezů zrakového nervu přístroj provádí pomocí tzv. “ měkkého“ laseru.(Obr: HRT znázorní úbytek nervových vláken zrakového nervu)

Software trojrozměrně zobrazí sledovanou strukturu a provede analýzu zjištěných dat.


(Obr.: trojrozměrné zobrazení zrakového nervu)

Tím největším přínosem je vyhodnocení změn terče zrakového nervu v čase při opakovaných kontrolách.
Je nutné si uvědomit, že při prvním vyšetření určit nebo vyloučit zodpovědně diagnosu glaukomu většinou nelze. Glaukom se projevuje obvykle velmi pomalým (deset i patnáct let trvajícím) úbytkem gangliových buněk a nervových vláken, a to zcela bez jakýchkoli příznaků pro pacienta i pro lékaře. V minulých letech proto záchyt onemocnění býval často pozdní, se značnou nevratnou ztrátou nervových vláken (první zachytitelné změny zrakových funkcí až po nenahraditelném úbytku 25-30% nervových vláken).
Převrat v diagnostice a sledování je dán tím, že HRT zachytí počínající ztrátu nervových vláken o deset i více let dříve, než začne pacient vnímat subjektivní potíže.
Pravidelným opakováním vyšetření v v určitých časových intervalech (4 měsíce, půl roku, rok – toto je individuální, záleží na mnoha okolnostech) je důležité ověřovat, zda je nutná léčba a pokud ano, zda je také dostatečně účinná. Glaukom progreduje vždy! Pro pacienta je však velký rozdíl, zda stejné zhoršení nastane v průběhu patnácti či čtyřiceti let.
V  současné době je HRT pravděpodobně nejlepším možným preventivním vyšetřením u pacientů s s rizikem vzniku glaukomu. a pro sledování změn zrakového nervu v čase.
Vyšetření HRT je bezbolestné, rychlé, komfortnípohodlné, a není při něm obvykle nutné pacienty takzvaně rozkapávat.
Tomografie není v v současnosti hrazena žádnou zdravotní pojišťovnou, vyšetření zrakového nervu stojí 600 Kč za obě oči.
Je možné se objednat pouze na HRT. (nebo také na další test vyšetření makuly). Výsledek vyšetření vytiskneme se zprávou i pro vašeho očního lékaře.