Zpět na přehled služeb

Dětské refrakční vady

Včasné rozpoznání oční vady a její správné a neprodlené řešení je velmi důležité pro vývoj zraku každého dítěte. Oční vady jsou způsobeny nesprávnou geometrií oka a neparalelním postavením očí (šilháním). Brýlemi oční vadu neléčíme, ale korigujeme ji.
Správnými brýlemi předcházíme vzniku tupozrakosti (AMBLYOPIE) a šilhání (STRABISMU).

Jak včas rozpoznáte, že má vaše dítě problém se zrakem? Všimněte si, zda nejde o některou z uvedených situací:


• zhoršené vidění na dálku, zvlášť při stmívání a v noci
• mhouření a přivírání očí
• dítě se brání zakrytí stále stejného oka (zakrytí druhého oka nevadí)
• často červené nebo uslzené oči
• bolesti hlavy nebo očí nebo obojí
• dítě píše a čte příliš zblízka (píše „nosem“)
• špatná koncentrace při činnostech na blízko a při čtení
• zhoršení výsledků ve škole
• křivé držení hlavy (kompenzatorní postavení hlavy)
• dvojité vidění
• šilhání

V takových případech byste měli s dítětem navštívit očního lékaře. Zejména pro léčbu šilhání a tupozrakosti je nejdůležitější období batolecího a předškolního věku. Pokud jde o batole, je nejlépe vyhledat dětského očního specialistu, u dětí předškolního a školního věku lze vyšetření absolvovat v naší ordinaci. Spolupracujeme s dětskou oční sestrou – specialistkou na ortoptiku (speciální oční cvičení pro nápravu šilhání) i pleoptiku (zaměstnání a testy pro výcvik tupozrakého oka). Ve školním věku jde především o vznik a vývoj refrakčních vad, jako je krátkozrakost (myopie), dalekozrakost (hypermetropie) a astigmatismus (refrakční vady).
Korekce je nejvhodnější brýlemi, případně kontaktními čočkami. Refrakční operace jsou zcela nevhodné, protože dětské oči se ještě vyvíjejí a rostou.

Pokud jde o batole nebo dítě předškolního věku, je lépe vyhledat dětského očního specialistu, starší děti mohou být v péči i v naší ordinaci. Doporučujeme  se raději předem domluvit.