Zpět na přehled služeb

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD)

Jedná se o onemocnění, které postihuje pacienty ve věku kolem padesáti let a výše. Projevuje se degenerativním onemocněním oka v místě tzv. žluté skvrny, neboli makuly. Makula je malá, ale velice důležitá oblast sítnice, která umožňuje ostré vidění v ose pohledu. Dojde-li ke ztrátám v oblasti makuly, pacient má velmi výrazné potíže při čtení, a posléze i na všechny ostatní vzdálenosti. Uprostřed zorného pole zpočátku vidí deformace, později nezaostřenou skvrnu. Skvrna se pomalu zvětšuje. Pacient hůře čte nebo vidí nejasná a rozmazaná místa. Ve čteném textu nejprve chybí jednotlivá písmena, ale s postupujícím časem je rozmazaná oblast stále větší. V pokročilém stádiu už pacient nerozezná ani rysy tváře. Vidí pouze obrysy a kontrasty, periferní zorné pole zůstává zachováno.


Rozeznáváme dvě formy makulární degenerace:

1/ suchá forma VPMD se projevuje často velmi pomalým postupným zhoršováním ostrosti vidění v průběhu let.
2/ vlhká forma VPMD naopak velmi rychle zhoršuje funkci sítnice. V postiženém místě jsou otoky sítnice a krvácení. Ostrost vidění se může rapidně zhoršovat, ale také zase pomalu zlepšovat. Výstražným znamením tohoto onemocnění je zkřivené vidění (metamorfopsie). Přímky se zdají zvlněné, písmena zprohýbaná.

Rychlý test Amslerovou mřížkou:

1. Vezměte si brýle na čtení, pokud je nosíte, a podívejte se na mřížku ve vzdálenosti asi 30 – 50 cm.

2. Zakryjte si jedno oko.

3. Podívejte se přímo do středu mřížky.

4. Jsou všechny linky mřížky rovné, čáry rovnoběžné, nepřerušované, pravé úhly čtverců nedeformované?

5. Zopakujte test s druhým okem.

6. Jsou-li linky křivé, deformované nebo vidíte šedou skvrnu, vyhledejte očního lékaře.


K ochraně a prevenci VPMD je důležité pečlivé vyšetření, pokud možno za použití co nejlepších technologií, jako je OCT Spectralis bluepeak (viz nové okno NOVINKY a nové okno OCT Spectralis bluepeak). Dosud dostupné metody léčby jsou preparáty s obsahem luteinu, zeaxantinu, případně antioxidantů a některých stopových prvků. (Po poradě s lékařem jsou k dostání i v naší ordinaci.) Podrobné vyšetření nám pak ukáže, zda není nutné odeslat pacienta k invazivnímu zásahu na klinickém pracovišti. Léčebné možnosti jsou např. fotodynamická terapie, aplikace tzv. anti-VEGF látek do sklivce, některé mikrochirurgické zásahy nebo fotokoagulace laserem. Tyto metody jsou velmi přísně indikovány jen pro určitá stadia onemocnění. Včasná a hlavně přesná diagnóza je rozhodující. Vyléčit VPMD nelze, ale je možné vývoj nemoci alespoň zpomalit.
Naše ordinace je zařazena do celorepublikové sítě diagnostických makulárních center, na která navazují léčebná centra pro aplikaci tzv. anti-VEGF preparátů (Lucentis, Macugen, Avastin).
Oční klinika Ústřední vojenské nemocnice a Oční klinika Fakultní nemocnice na Karlově náměstí jsou našimi spolupracujícími aplikačními centry.Patologický obraz sítnice. Postupné přikládání vrstev po léčbě, v intervalech přibližně 6-8 týdnů, vyšetření pomocí OCT Spectralis bluepeak.

Amslerovu mřížku dostanete zdarma v naší ordinaci při vyšetření.

Pasted Graphic 1

zde najdete
ilustrační videa
k častým diagnózám
(v angličtině)