Zpět na přehled služeb

Glaukom neboli zelený zákal (glaukos = zelený - z řečtiny)

je i dnes závažné oční onemocnění. Je to onemocnění záludné, protože ve většině případů nečiní pacientovi deset i patnáct let žádné patrné potíže. Jde o plíživé onemocnění zrakového nervu, které se obvykle projevuje také zvýšeným nitroočním tlakem. Jeho nejčastější variantou je tzv. chronický glaukom (glaukom s otevřeným komorovým úhlem).

Chronický glaukom je onemocnění bez nápadných příznaků – pacient nemá žádné bolesti a jeho vidění zůstává velmi dlouho bez výrazného zhoršení. V této době dochází k postupnému odumírání gangliových buněk sítnice a vláken zrakového nervu. Do jistého stadia mohou zdravé struktury nahradit funkci poškozených či zaniklých buněk.
Teprve při poškození cca 30% nervových vláken se projevují první funkční změny. Pacient si je ovšem zpravidla dále neuvědomuje, protože v celém zorném poli stále relativně dobře vidí. Funkční změna spočívá pouze v pomalu se zhoršující citlivosti vnímat slabé světelné podněty v určitých oblastech. (Toto stadium je již zachytitelné při vyšetření počítačovým perimetrem.)
(Pozn. – existuje i tzv. akutní glaukom – správněji glaukom uzavřeného komorového úhlu. Komorová tekutina při něm téměř neodtéká, hromadí se v oku, což vyvolá krutou bolest, zarudnutí oka a zhoršené vidění, případně duhové efekty kolem světel. Jedná se o závažný akutní stav, který bez okamžité konzervativní a následné chirurgické léčby často vede k úplné ztrátě zraku postiženého oka).


Obr. postupné omezování zorného pole při progresi glaukomu. V posledním stádiu se i zbytek zorného pole (tzv. „trubicové vidění“) úplně uzavře a pacient oslepne zcela.


Teprve značné výpady v zorném poli přivedou pacienta konečně k očnímu lékaři. Ztráty zraku jsou však už nevratné. Glaukom progreduje vždy. Není-li správně a včas léčen, vede i dnes ke slepotě. Je nutné jej včas zachytit a léčbou progresi zpomalit natolik, aby se pacient slepoty za svého života nedočkal. Pokud je glaukom diagnostikován včas, v naprosté většině případů lze léčbu zvládnout očními kapkami. Moderní antiglaukomatika jsou velmi účinná. Další možnosti terapie jsou zásahy v komorovém úhlu (laserová trabekulektomie nebo trabekuloplastika, případně mikrochirurgický výkon). V posledních letech se jako první terapeutický zákrok někdy doporučuje speciální laserová operace, tak zvaná selektivní trabekuloplastika.

Rizika glaukomu
Zelený zákal je na druhém místě světového žebříčku příčin oslepnutí
(první místo zaujímá šedý zákal neboli katarakta. Ale ta je na rozdíl od glaukomu odstranitelná. Na třetím místě je makulární degenerace.)
Glaukom postihuje populaci většinou nad 40 let věku, může ovšem vzniknout v každém životním období. Výskyt stoupá s přibývajícím věkem. Glaukom blízkých příbuzných zvyšuje riziko čtyřnásobně, další rizikové faktory jsou např. celková onemocnění jako diabetes mellitus (cukrovka), kardiovaskulární poruchy, obezita, poruchy štítné žlázy, hypertenze nebo naopak nízký krevní tlak a jiné choroby (otestujte si své riziko glaukomu: www.zeleny-zakal.cz).

Glaukomový test (neboli test rizik zeleného zákalu):

1) Kolik je Vám let?
A) Méně než 40 let - 0 bodů
B) Mezi 40-65 lety - 1 bod
C) Starší než 65 let - 2 body

2) Onemocněl někdo z vaší rodiny zeleným zákalem nebo měl zvýšený nitrooční tlak?
A) Nevím o nikom - 0 bodů
B) Ano, v širší rodině - 1 bod
C) Ano, rodiče nebo sourozenci - 2 body

3) Trpíte nějakou oční vadou?
A) Vidím výborně i bez brýlí - 0 bodů
B) Mám mírnou krátkozrakost nebo jinou vadu - 1 bod
C) Silnou krátkozrakostí (nad 5 dpt) - 2 body

4) Máte výrazně nízký krevní tlak?
A) Ne, krevní tlak mám v pořádku nebo mírně vyšší - 0 bodů
B) Neznám svůj přesný TK, ale spíše mívám nižší - 1 bod
C) Ano, snadno omdlím, mívám také studené ruce a nohy - 2 body

5) Máte kardiovaskulární potíže, diabetes, jiné celkové onemocnění?
A) Ne, žádná celková onemocnění - 0 bodů
B) Diabetes, s glykemiemi kolem 5-7 - 1 bod
C) Pokročilý diabetes, vysoké glykemie, kardiovaskulární problémy - 2-3 body

6) Utrpěl/a jste někdy úraz oka?
A) Ne, nikdy - 0 bodů
B) Ano, byl/a jsem ošetřena pro úraz oka - 2 body


Pokud jste v testu získali více než 2 body, měl/a byste být preventivně vyšetřen/a
očním lékařem – specialistou pro zvýšené riziko zeleného zákalu.

Pamatujte si – zelený zákal nebolí, nemusíte o něm řadu let vědět!


Je alarmující, že i v rozvinutých zemích si je své nemoci vědomo méně než 50% postižených.
Při včasné diagnostice a dobré terapii není sice zelený zákal vyléčitelný, ale lze jej obvykle zpomalit či stabilizovat natolik, aby nedocházelo k těžkým ztrátám zrakových funkcí během pacientova života. Proto je důležitá prevence glaukomu, jeho aktivní vyhledávání. Kontroly pak musí sledovat, zda je léčba dostatečně účinná a glaukom nadále příliš neprogreduje.
K  nové generaci přístrojů, které dokážou velmi účinně a zásadně s diagnostikou i sledováním glaukomu pomoci, patří přístroj HRT III.


Další informace např. na: http://www.glaukom.cz/kategorie.asp?idk=129