NOVINKY

S velkou radostí pacientům oznamujeme navázání těsné spolupráce s panem docentem MUDr. Tomášem Sosnou, který má v naší ordinaci soukromé konzultační hodiny a věnuje se zejména pacientům s očními diabetickými problémy.


NOVÉ VYŠETŘOVACÍ METODY V NAŠÍ ORDINACI

Spectralis je kombinace konfokálního laseru a Spectral-Domain OCT zobrazovacího systému. Tato multi-modální technologie vytváří bezprecedentní náhled do struktury a funkce sítnice. Spectralis se liší od ostatních OCT přístrojů nejen rychlostí a přesností (40 000 skenů za vteřinu, rozlišení prakticky na buněčné úrovni – 3 µm), ale také tím, že jako jediné OCT užívá současně dva separátní laserové paprsky dovolující aktivní eye tracking – tj. okamžité sledování mikropohybů oka. Tím je zajištěna dokonalá přesnost a reprodukovatelnost vyšetření. Výsledný obraz je nejčastěji připodobňován histologickému preparátu získanému biopsií – tady jde ale o neinvazivní vyšetření. Vyšetřujeme pouhým světlem, velmi rychle a naprosto bezbolestně a bez kontaktu s tkáněmi pacienta.
Spectralis Blue Peak je vybaven „modrým laserem“, schopným vyvolat tzv. autofluorescenci sítnice (Fundus AutoFluorescence = FAF). To umožňuje získat detailní informace o patofysiologii sítnice a velmi zpřesnit diagnózu, případně prognózu onemocnění. Do určité míry je FAF schopna nahradit invazivní vyšetření fluorescenční angiografií (FAG). Při fluorescenční angiografii je ovšem zapotřebí aplikovat nitrožilně kontrastní látku., což při využití autofluorescence (FAF) odpadá.
Je možné objednat se pouze na vyšetření OCT, výsledek vytiskneme pro Vašeho lékaře.
Vyšetření OCT nehradí žádná pojišťovna, stojí 600 Kč za jedno oko.
Více viz OCT


Od února 2010 je možné objednat se u nás kromě telefonicky také on-line na adrese http://www.ordinace.cz/stanislava.stuchla


Přístroje HRT III a HEP

Klasické vyšetřovací metody, jako je pouhé měření nitroočního tlaku, obvyklé vyšetření zorného pole a oftalmoskopie očního pozadí, jsou mnohdy při diagnóze a léčbě glaukomu (zeleného zákalu) nedostatečné.

HRT je (podobně jako například CT mozku nebo jiného orgánu) lékařská zobrazovací metoda spojená s počítačovou analýzou vyšetřované oblasti - v tomto případě jde o zrakový nerv. Toto vyšetření organismus pacienta nezatěžuje gama zářením, protože znázornění řezů zrakového nervu přístroj provádí pomocí tzv. “měkkého“ laseru.
V  současné době je HRT pravděpodobně nejlepším možným preventivním vyšetřením u pacientů s rizikem vzniku glaukomu.

Firma Heidelberg Engineering vyvinula unikátní softwarové spojení perimetru HEP (Heidelberg Edge Perimetr), které spojuje strukturální vyšetření s funkčním.

Vyšetření HRT je bezbolestné, rychlé, komfortní, a není při něm obvykle nutné pacientovy oči takzvaně rozkapávat.

Tomografie není v současnosti hrazena žádnou zdravotní pojišťovnou, vyšetření zrakového nervu stojí 600 Kč za obě oči. (Lze vyšetřit dalším testem také makulu.) Perimetr pojišťovny hradí.
Je možné se objednat pouze na HRT. Výsledek vyšetření vytiskneme se zprávou pro Vašeho
očního lékaře.

Bližší podrobnosti viz HRT III

Pachymetr (ultrazvukový přístroj pro měření tloušťky rohovky)
Při měření nitroočního tlaku je důležité vědět, jaká je tloušťka rohovky měřeného oka. Pokud je rohovka významně silnější nebo naopak výrazně tenčí, než odpovídá průměru v populaci, je nutné naměřené hodnoty přepočítat podle určitého koeficientu.
Často se ukáže, že pacient je delší dobu sledován a léčen pro glaukom kvůli vysokému nitroočnímu tlaku, ale ve skutečnosti je po přepočtu jeho tlak zcela normální a o glaukom nejde.
A opačně – může se stát, že díky tenké rohovce měříme falešně nízký nitrooční tlak. Glaukom v tomto případě není pravděpodobně dobře kompenzován.

Pro vyšetření ultrazvukovým pachymetrem je nutné rohovku znecitlivět anestetikem v kapkách. Měření obvykle není zapotřebí v budoucnu opakovat. Je nebolestivé, rychlé a nemá vliv na vidění.
Vyšetření stojí 100 Kč, kromě VZP je v naší ordinaci všechny ostatní smluvní pojišťovny hradí.